Onze gebieden

Elke gebied, een eigen verhaal

Verkeer gaat altijd van A naar B: het stopt niet bij de grens van een stad of provincie. Het is één van de redenen waarom we bij Zuid-Holland Bereikbaar samenwerking zo hoog in het vaandel hebben staan. Toch zien we nuanceverschillen binnen Zuid-Holland: de stad Den Haag kent bijvoorbeeld veel dagjesmensen in vergelijking met een Alblasserwaard, het havengebied van Rotterdam heeft met veel vrachtverkeer te maken, maar kent weer weinig bushaltes voor woonwerkverkeer. Het zijn slechts enkele voorbeelden die aangeven dat elk gebied haar eigen uitdagingen én kansen heeft.

De 5 gebieden

Om uitdagingen en kansen beter te kunnen bedienen, hebben we Zuid-Holland opgedeeld in vijf gebieden. Maar let wel: ze staan niet los van elkaar. Ze werken nauw samen en we brengen hen actief met elkaar in contact.

Gebiedsgericht werken

Bij Zuid-Holland Bereikbaar werken we volgens een aanpak die specifiek is voor elk gebied. In elk gebied werken we samen met partners en stakeholders aan een gebiedsanalyse. Hierin kijken we naar wat er moet gebeuren en wat de doelen zijn voor het gebied. Deze analyse helpt ons om samen een plan te maken voor het gebied. Hierin staat wat we vanuit onze basisaanpak gaan doen, en ook wat er extra nodig is om het gebied beter bereikbaar te maken.

Concreet betekent dat dat we in elk gebied: